1. Sammanfattning

I femkorts stötpoker, som är det svenska namnet, får varje spelare totalt fem kort. Det första av dessa korten är mörka (som bara du får se) och de följande fyra korten är öppna, alltså synliga för alla spelare. Till skillnad ifrån Texas Hold’em och Omaha så läggs inga gemensamma kort ut på bordet. Satsningen i dom två första rundorna är begränsad till den lägre gräns som finns vid bordet. Ett undantag för denna regel är när en spelare visar ett par efter tredje gatan. Då har spelarna valmöjligheten att satsa de belopp som utgör den övre gränsen på bordet. De två sista rundorna är bordets övre gräns också maxinsats. 

2. Ante

Five-Card Stud spelas inte, till skilland ifrån Texas Hold’em och Omaha, med mörkar utan med ante. Med det menas att alla spelare som ska vara med i handen lägger en förutbestämd summa i potten. Detta för att skapa en pott och sätta fart på spelet. 

3. Första satsningsrundan

Varje deltagare får två stycken kort, först ett mörkt och efter det ett öppet kort. Den spelare som har det lägsta öppna kort börjar satsa, detta kallas också ”bring-in”. Om två spelare har samma lägsta kort rankas färgerna spader-hjärter-ruter-klöver (från högst till lägst).

Bring-in

Bildförklaring punkt 3:
Det första som händer är att Bring-In rundan startar. Spelarna har placerat Ante och blir tilldelade två kort. Ett mörkt som endast spelaren med kortet kan se samt ett öppet som alla kring bordet kan se. För att underlätta exemplet kan vi åskådare se vad Spelare 1 har fått för mörkt kort, nämligen Jh (Jack Hearts). Det öppna kortet är Jd (Jack Dimonds) och därmed har Spelare 1 bildat ett par. Spelare 2 har fått ett ännu okänt mörkt kort samt 9h (Nine Hearts). 

4. Andra satsningsrundan

När den första satsningsrundan är klar delas ytterligare ett öppet kort ut till var och en som fortfarande är med i handen. Efter detta är det spelare som har den högsta öppna handen som börjar satsa. Om två eller fler spelare har samma hand är det spelaren som sitter närmast till vänster om dealern som börjar.

Third Street

Bildförklaring punkt 4:
Tredje kortet delas ut och denna omgången kallas för ”Tredje Gatan”. Spelare 1 får 8d och står kvar på sitt par som högsta hand medan Spelare 2 får Th och har fortfarande inte bildat en hand utifrån de kort som vi kan se. Inga par är synliga på Tredje Gatan och därför är endast satsningar av bordets undre nivå möjliga. 

5. Tredje satsningsrundan

Ytterligare ett öppet kort delas ut till varje spelare. Samma regler gäller för vem som börjar satsa som på andra satsningsrundan.

Fourth Street

Bildförklaring punkt 5:
Det fjärde kortet delas ut och rundan heter ”Fjärde Gatan”. Spelare 1 får 5c tilldelat och står fortfarande kvar på samma punkt som han började på. Spelare 2 har fått Ks och vad vi kan se så har han fortfarande inte bildat någonting av högre rank. I denna rundan är det nu möjligt att satsa bordets övre gräns till potten. 

6. Fjärde satsningsrundan

Ytterligare ett öppet kort delas ut till varje spelare. Samma regler gäller för vem som börjar satsa som på andra och tredje satsningsrundan.

Fifth Street

Bildförklaring punkt 7:
Sista kortet kommer ut till vardera spelare under omgången ”Femte Gatan”. Satsningen är bordets övre gräns även här och är också omgångens sista innan showdown. Spelare 1 får As som femte kort och bildar således bara ett par med sina Knektar. Detta vet givetvis inte Spelare 2 som endast kan se fyra kort som tillsammans inte bildar någonting av värde. Spelare 2 får Js som sista kort och har fortfarande inte bildat någonting som är synligt för resten av bordet. 

7. Showdown

Alla kort är nu utdelade och det återstår bara att se efter vad spelarna sitter med för händer. Det mörka kortet vänds upp och bildar en fullständig femkortshand för respektive spelare.

Showdown


Bildförklaring punkt 7:

Korten visas upp och Spelare 1 kan blotta det par som vi har kunnat se hela vägen. Spelare 2 visar upp sitt mörka kort och detta är Ts. Spelare 2 bildade alltså ett par i Tior under Tredje Gatan. Detta hjälper dock inte då Spelare 1 har fått in ett högre par och vinner potten. 

Spelare 1 slutgiltig hand: Jh-Jd-8d-5c-As – Par i Knektar 

Spelare 2 slutgiltig hand: Ts-9h-Th-Ks-Js – Par i Tior