1. Sammanfattning

I sjukorts stötpoker, som är det svenska namnet, spelar varje spelare med sju stycken kort. Tre av dessa kort är mörka (som bara du får se) och fyra kort öppna, alltså synliga för alla spelare. Till skillnad ifrån Texas Hold’em och Omaha så läggs inga gemensamma kort ut på bordet. Av de sju korten en spelare har kombineras de fem som utgör den bästa handen. . Satsningen i dom två första rundorna är begränsad till den lägre gräns som finns vid bordet. Ett undantag för denna regel är när en spelare visare ett par efter fjärde gatan. Då har spelarna valmöjligheten att satsa de belopp som utgör den övre gränsen på bordet. De tre sista rundorna är bordets övre gräns också maxinsats. 

2. Ante

Seven-Card Stud spelas inte, till skilland ifrån Texas Hold’em och Omaha, med mörkar utan med ante. Med det menas att alla spelare som ska vara med i handen lägger en förutbestämd summa i potten. Detta används sen för att sätta fart på spelet. 

3. Första satsningsrundan

Varje deltagare får tre stycken kort, först två mörka och efter det ett öppet kort. Den spelare som har det lägsta öppna kort börjar satsa, detta kallas också ”bring-in”. Om två spelare har samma lägsta kort rankas färgerna spader-hjärter-ruter-klöver (från högst till lägst). 

Bring-in

Bildförklaring punkt 3:
Det första som händer är att Bring-In rundan startar. Spelarna har placerat Ante och blir tilldelade tre kort. Av dessa tre är två vända neråt, så kallade mörka kort. Mörka kort kan endast den spelare som själv sitter med se. De öppna korten kan alla kring bordet se. För att underlätta exemplet kan vi åskådare se vad Spelare 1 har fått för mörka kort, nämligen Jh (Jack Hearts) och Jd (Jack Dimonds). Det öppna kortet är 8d (Eight Dimonds) och därmed har Spelare 1 bildat ett par i Knektar. Spelare 2 har fått två ännu okända mörka kort samt 9h (Nine Hearts). 

4. Andra satsningsrundan

När den första satsningsrundan är klar delas ytterligare ett öppet kort ut till var och en som fortfarande är med i handen. Efter detta är det spelare som har den högsta öppna handen som börjar satsa. Om två eller fler spelare har samma hand är det spelaren som sitter närmast till vänster om dealern som börjar.

Fourth Street

Bildförklaring punkt 4:
Fjärde kortet delas ut och denna omgången kallas för ”Fjärde Gatan”. Spelare 1 får Ah och står kvar på sitt par som högsta hand medan Spelare 2 får Th och har fortfarande inte bildat en hand utifrån de kort som vi kan se. Inga par är synliga på Tredje Gatan och därför är endast satsningar av bordets undre nivå möjliga. 

5. Tredje satsningsrundan

Ytterligare ett öppet kort delas ut till varje spelare. Samma regler gäller för vem som börjar satsa som på andra satsningsrundan.

Fifth Street

Bildförklaring punkt 5:
Det femte kortet delas ut och rundan heter således också ”Femte Gatan”. Spelare 1 får As tilldelat och har nu träffat en relativt bra hand. Vi kan se att han nu sitter på ett starkt tvåpar medan övriga spelare runt bordet endast kan se paret i Ess. Spelare 2 har fått Ks och vad vi kan se så har han fortfarande inte bildat någonting av högre rank. I denna rundan är det nu möjligt att satsa bordets övre gräns till potten. 

6. Fjärde satsningsrundan

Ytterligare ett öppet kort delas ut till varje spelare. Samma regler gäller för vem som börjar satsa som på senaste rundan.

Sixth Street

Bildförklaring punkt 6:
De näst sista kortet kommer ut till vardera spelare under omgången ”Sjätte Gatan”. Satsningen är bordets övre gräns även här och är också omgångens näst sista innan showdown. Spelare 1 får Jc som femte kort och bildar nu en monsterhand i form av en Kåk med Knektar över Ess. Detta vet givetvis inte Spelare 2 som endast kan se fem kort som tillsammans endast bildar ett par i Ess. Är han en duktig spelare kan han dock börja misstänka att de dolda korten kan förändra Spelare 1´s hand rejält. Spelare 2 får Js som sista kort och har fortfarande inte bildat någonting som är synligt för resten av bordet. 

7. Femte Satsningsrundan:

Sista kortet i omgången placeras ut till respektive spelare. Detta kortet är mörkt och endast spelaren själv kan se detta, precis som med de två första korten. Samma regler gäller för vem som börjar satsa som på andra och tredje satsningsrundan.

Seventh Street

Bildförklaring punkt 7:
Sista kortet i partiet delas ut och detta är mörkt. Vi kan se att Spelare 1 fick 3d och detta stärker inte hans redan så starka hand nångonting utan Spelare 1 slutar på en Kåk. Spelare 2´s hand har inte förändrats för oss sen föregående omgång då det sista kortet är dolt för oss. 

8. Showdown

Alla kort är nu utdelade och det återstår bara att se efter vad spelarna sitter med för händer. De mörka korten vänds upp och bildar den bästa femkortshanden som är möjlig för respektive spelare.

Showdown

Bildförklaring punkt 8:
Korten visas upp och Spelare 1 kan blotta den Kåk som vi har kunnat se sen Sjätte Gatan. Spelare 2 visar upp sina mörka kort och det visar sig här att även han har suttit på en stark hand. Tre hjärterkort i form av Qh, 8h & 4h bildar tillsammans med de två öppna korten 9h och 10h en färg i hjärter, ett kort från från Straight Flush. Dock är det Spelare 1 som tar hem det och vi kan anta att Spelare 2 är måttligt besviken i det här läget. 

Spelare 1 slutgiltig hand: Jh-Jd-Jc-Ah-As – Kåk, Knektar över Ess 

Spelare 2 slutgiltig hand: Qh-Th-9h-8h-4h – Färg, Hjärter med Dam i topp