1. Sammanfattning

De flesta svenskar kommer först i kontakt med pokern just genom Draw, men då under namnet mörkpoker. Det är antagligen det pokerspel som är populärast i Sverige, dock finns den i väldigt många varianter, till exempel med olika joker-regler och byten och så vidare. En vanlig variant av Draw är ”Jacks or Better”. Det är precis som det vad det låter som. En spelare som har Par i Knektar eller bättre har möjlighet att öppna rundan. De spelare som inte har bättre passar. Om alla spelare skulle passa så blir den pott som skapats i spelet innan genom anten kvar och alla spelare lägger ante igen. Oftast så har man restriktionen att man bara lägger ante i tre givar på raken. 
Till skillnad mot Hold’em-spel och Stud-spel så finns det i Draw inga öppna kort, alla kort är dolda och privata för spelaren. 

2. Ante

Det vanligaste är att Draw spelas med ante men det förekommer också ibland att man spelar med mörkar. Med ante menas att alla spelare som ska vara med i handen lägger en förutbestämd summa i potten. Detta används sen för att sätta fart på spelet. 

3. Första satsningsrundan

Alla deltagare får fem stycken privata kort. Spelaren till vänster om given börjar handlingen. Så länge inte någon spelare har öppnat (satsat) så kan man passa. Om någon spelare öppnar så måste man välja mellan att syna, höja eller lägga sig.

Frist Round

Bildförklaring punkt 3:
Spelare 1 har blivit tilldelad Jh (Jack Hearts), Jd (Jack Dimonds), Ah (Ace Hearts), 4h (Four Hearts) samt 5h (Five Hearts). Korten har gjorts genomskinliga för att vi enklare skall kunna följa med i exemplet. Spelare 1 har alltså ett par i Knektar men också en god chans på Färg. Spelare två har fått fem stycken, fortfarande för oss,dolda kort. Spelarna väljer nu om de fortfarande e beredda att betala till potten för att få vara med. 

4. Kortbyte

När alla är klara med satsningen i den första rundan så kan spelarna byta valfritt antal kort. Spelare närmast till vänster om given börjar med bytet och kan då välja att byta ut hur många kort han vill. Man kan också välja att inte byta ut några kort (om man till exempel har en kåk eller vill bluffa).

Change Cards

Bildförklaring punkt 4:
Spelare 1 väljer att satsa på Färg. Han slänger då sitt icke passande kort som i detta fallet är Jd. Spelare två väljer att kasta två stycken, för oss, dolda kort. 

5. Andra satsningsrundan

Efter det att alla har slängt ett antal kort delas lika många ut igen. En likadan satsningsrunda som den första tar vid.

Second Round

Bildförklaring punkt 5:
Spelare 1 har blivit tilldelad As (Ace Spades). Han missar alltså sin tänkta Färg men träffar ett par i Ess. Hade han nu behållt sin Knekt från första rundan hade han i detta läget haft ett två par. Nu ligger Knekten i de brända korten och kan inte längre användas. Spelare 2 har fått sina två brända kort ersatta av två nya. Åter igen satsas pengar om man anser sig ha bra kort. 

6. Showdown 

Korten visas nu upp bland de spelare som fortfarande är kvar i omgången och den bästa femkortshanden vinner potten.

Showdown

Bildförklaring punkt 6:
Spelare 1 visar upp sin hand och spelare 2 visar upp sin. Spelare 1 har, som vi sett tidigare, ett par i Ess medan spelare två visar upp en Triss i nior. Han behöll alltså två stycken Nior och en Tia i bytet och ett av de nya korten han blev tilldelad var alltså en Nia. Spelare 2 vinner potten. 

Spelare 1 slutgiltig hand: Ah-As-Jj-5h-4h – Par i Ess 

Spelare 2 slutgiltig hand: 9d-9h-9c-Th-Qd – Triss i Nior