1. Sammanfattning

Man startar med en lek med 52 kort. Varje spelare får två kort som de andra spelarna inte kan se. Efter detta kommer 5 gemensamma kort upp mitt på bordet under 3 olika omgångar. Den spelare som kan kombinera 5 av dessa kort till den bästa pokerhanden har vunnit spelet. Det spelar ingen roll hur spelaren kombinerar sin hand. Man kan alltså använda alla 5 korten som ligger på bordet eller använda en eller två av de korten som man har på hand. 

2. Mörken (Blinds)

I Texas Hold’em är det vanligtvis inte så att man behöver lägga in någon ante i spelet. I stället för Ante är det de två spelarna till vänster om given som lägger lilla och stora mörken (”blind bet”). Oftast är den stora mörken samma som vad det kostar att gå med före floppen. Om man spelar vid ett $1/$2 bord är alltså den stora mörken $1. Den lilla mörken är hälften av den stora, alltså $0.50 i vårat exempel. Var dock uppmärksam eftersom detta kan skilja sig ifrån casino till casino och göra skillnad på odds osv.
För att göra det rättvist så turas man om att vara givare och därigenom får alla spelare lägga in lika mycket pengar i mörken. Om man sätter sig ner vid ett bord så får man antigen vänta tills den stora mörken kommer eller så kan man köpa in sig genom att betala en stor mörk. 

3. Första satsningsrundan (pre-Flop)

Varje deltagare får två kort i given, ett och ett, med början på lilla mörken. Dessa kort kallas också för ”pocket cards” och är deltagarens privata. De får alltså inte användas av de andra deltagarna, till skillnad mot de kommande korten.
Den spelaren som sitter till vänster om stora mörken talar först och måste syna (lika mycket som stora mörken) eller höja eller lägga sig.

Pre-Flop

Bildförklaring punkt 3:
Spelare 1 har blivit tilldelad Ah (Ace Hearts) & As (Ace Spades) som pocket cards medan spelare två har fått Ks (King Spades) & Th (Ten Hearts). Dessa kort är dolda för motspelarna. Värt att tänka på här är att aldrig ta upp korten från bordet. Detta för att minska risken att någon av spelarna runt bordet skall kunna se dina kort.Att få sina pocket cards blottade i Texas Hold´em är mycket ödestiget. 

4. Andra satsningsrundan (the flop)

När den första satsningsrundan är klar bränner (kastar kortet i ”skräphögen”) given det översta kortet i leken. Detta görs för att man vill undvika att en spelare kan ha sett det översta kortet. Given lägger därefter tre kort öppet mitt på bordet. Dessa kort kallas för floppen (the flop) och är kort som alla spelare får använda i kombination av sina egna kort för att få den bästa möjliga pokerhanden.
Nu vidtar andra satsningsrundan genom att spelaren med lilla mörken (om den lilla mörken lagt sig är det den närmaste spelaren till vänster) börjar tala. Nu, till skillnad mot första satsningsrunda, och i följande satsningsrundor är det tillåtet att checka om ingen spelare ännu har öppnat potten. Så snart det är någon som har öppnat (lagt in en ”bet”), så måste de andra spelarna syna (”check”), höja (”raise”) eller lägga sig (”fold”). 

The Flop

Bildförklaring punkt 4:
Här har alltså ”floppen” lagts ut på bordet. Spelare 1 & Spelare 2 kan nu bilda en fullständig femkortshand. Spelare 1 har träffat ett tvåpar, dels med sina två ess i pocket cards och dels med de två öppna kungarna som ingår i floppen. Det femte kortet är en 3d och hjälper inte spelare 1 någonting.
Spelare 2 har i detta läget träffat en triss med sin kung i pocket cards, tillsammans med de två kungarna som visade sig i floppen. 3h hjälper inte spelare 2 någonting.
I detta läget är det alltså spelare 2 som sitter med den bästa handen, triss i kungar. 

5. Tredje satsningsrundan (the turn)

Given bränner på nytt det översta kortet i leken och lägger det fjärde kortet (the turn) fullt öppet på bordet bredvid floppen. Detta kort kan då användas för att plocka ut fem kort av de totalt sex korten som nu är i spel som ger den bästa pokerhanden. Nu vidtar då den tredje satsningsrunda på samma sätt som tidigare. Observera att det är den första aktiva användaren till vänster om given som börjar tala.

The Turn

Bildförklaring punkt 5:
Nu har ”The Turn” entrat bordet. Det är det fjärde kortet som läggs upp till höger om floppen. Detta är 7s. Kortet hjälper varken Spelare 1 eller Spelare 2. Detta innebär att Spelare 2 fortfarande leder med sin triss i kungar. 

6. Fjärde satsningsrundan (the river)

Givaren bränner det översta kortet i leken igen och lägger upp det femte kortet (the river) och sista kortet fullt öppet på bordet bredvid de tidigare utlagda korten. Nu kan spelaren se sin slutgiltiga hand genom att kombinera de två egna korten med de fem gemensamma korten på bordet. Nu är det dags för den slutgiltiga satsningsrundan, som vanligt är det den första aktiva spelaren till vänster om given som börjar tala. Observera att man även visar sina kort om alla kvarvarande personer passar (”checkar”), inga pengar stannar alltså kvar i potten. Efter att spelet är avklarat visar spelarena sina händer och den med den bästa femkortskombinationen av de sju korten vinner potten (”the pot”).

The River

Bildförklaring punkt 6:
Sista kortet som kommer upp kallas för ”The River”. Detta placeras till höger om the Turn. I detta exemplet är det Ts som kommer upp. Detta genererar ingen förändring för Spelare 1 som stannar med sitt tvåpar i Ess och Kungar.
Spelare 2 däremot har träffat en riktig monsterhand. Med hjälp av the River bildar nu den bästa femkortshanden en Kåk med Kungar och Tior. Detta är en mycket stark hand i Texas´Holdem och som vi kan se här kommer Spelare 2 vara den som går segrande ur kampen om korten visas upp. 

Spelare 1 slutgiltig hand: Ah-As-Ks-Kc-Ts – Tvåpar med Ess och Kungar 

Spelare 2 slutgiltig hand: Kc-Ks-Kd-Th-Ts – Kåk med Kungar över Tior