En man sitter vid ett pokerbord och funderar över pokerstrategi. Framför sig har han papper och penna och på bordet finns pokermarker utspridda.

Poker är ett komplext spel där skicklighet, psykologi, strategiskt tänkande och slumpen påverkar utgången. För att bli en skicklig spelare gäller det att förstå hur alla dessa faktorer påverkar spelet och att tillämpa effektiva strategier vid spelbordet.

Relevansen av strategi i poker kan inte underskattas. Som spelare behöver man ha strategier som omfattar en myriad av faktorer: psykologi, matematik, riskhantering, och förståelse för mänskligt beteende. De som behärskar strategiska färdigheter kan effektivt anpassa sig till olika situationer i spelet och utveckla en vinnande spelstil.

Viktigt att kunna regler och spelupplägg

Det kan tyckas självklart, men vi säger det ändå då det är så oerhört viktigt. Att lära sig spelreglerna och spelupplägget i det pokerspel man spelar är av yttersta vikt om man ska kunna bli en skicklig spelare. Man bör bland annat lära sig följande:

 • Handranking: Hur rankas händerna i spelet? Vilken är den högst värderade handen och vilken är den lägst värderade? I de flesta pokerspel rankas händerna likadant, men i vissa spel kan handrankingen se annorlunda ut.
 • Handstyrka: varje hand har sin unika styrka och sannolikhet för att vinna en given omgång. En spelares förmåga att snabbt och korrekt bedöma styrkan i sin egen hand, samt potentiell styrka hos motståndarnas händer, är avgörande för att nå framgångar.
 • Spelupplägg: Hur går spelet till? Spelets flöde varierar något beroende på pokervarianten, men en typisk runda inkluderar flera satsningsrundor där spelare har möjligheten att satsa, höja, syna eller lägga sig. Varje fas i spelet kräver olika strategiska överväganden.

Det finns många olika pokerspel, som till exempel Texas Hold’em, Omaha och Five Card Stud för att nämna några. Att känna till spelreglerna och hur spelet går till är alltså grundläggande i all pokerstrategi.

Positionens betydelse för pokerstrategin

Pokerstrategin bör alltid anpassas till vilken position du sitter i vid bordet. Med position avses var du sitter i förhållande till dealern vilket avgör när det är din tur att agera under en hand. Att agera sist i en satsningsrunda, ofta känd som att vara i “sen position”, ger en betydande fördel eftersom du får värdefull information från dina motståndares handlingar. I motsats, till i “tidig position”, när du är en av de första att agera, har du mindre information och därför ett svårare läge.

Strategier för position

 • Strategier för tidig position: När du sitter i tidig position är det klokt att spela mer försiktigt. Här bör du endast satsa med starka händer, eftersom du inte har så mycket information från motståndarnas ageranden. Att spela aggressivt i tidig position kan vara riskfyllt då det finns många spelare bakom som kan ha starkare händer.
 • Strategier för mittenposition: I mittenposition har du information om hur spelare i tidig position har agerat, något som du kan analysera och utnyttja när du bestämmer hur du ska spela din hand. Detta gör att du kan spela något bredare urval av händer jämfört med i tidig position, men fortfarande med en viss grad av försiktighet eftersom det finns spelare bakom som kan ha starka händer.
 • Strategier för sen position: Att vara i sen position är idealiskt i poker. Här har du möjlighet att observera hur de flesta/alla av dina motståndare spelar sina händer innan det är din tur. Detta ger dig en chans att anpassa din strategi baserat på insamlad information. I sen position kan du spela ett bredare utbud av händer och använda mer aggressiva satsningar för att utöva tryck på spelarna i tidig position och i mittenposition.

Att förstå och utnyttja din position är essentiellt för att skapa en framgångsrik pokerstrategi. Genom att anpassa ditt spel efter din position, kan du maximera dina vinstchanser och minimera dina risker.

Starthand med pocketess, hjärter ess och klöver ess.

Hantering av starthänder och handval

Att välja vilka starthänder man spelar är bland de viktigaste besluten man tar vid pokerbordet. Därför bör varje seriös pokerstrategi innehålla en plan för hur olika starthänder ska hanteras. Starthänder kan grovt delas in i olika kategorier:

 • Starka händer: höga par och höga suited connectors. Till exempel par i ess, par i kungar, ess och kung i samma färg. Spelbara i vilken position som helst vid bordet
 • Medelstarka händer: medelhöga par och mixade connectors.
 • Svaga händer: låga par och lågkvalitativa suited hands

En allmän regel är att spela starka händer aggressivt, vara försiktig med medelstarka händer, och ofta lägga svaga händer.

Positionen vid bordet spelar en avgörande roll i valet av starthänder. I tidig position bör du som sagt vara mer försiktig, då du saknar information om dina motståndares ageranden. Starka händer är alltid spelbara, men i tidig position bör du vara försiktig med att spela medelstarka och svaga händer.

När du sitter i mittenposition, kan du börja vidga urvalet av starthänder att spela. Här kan medelstarka händer som medelhöga par och suited connectors (som 9-10 i samma färg) vara värda att spela, beroende på hur situationen vid bordet ser ut.

I sen position, där du har fördelen att ha mer information från tidigare agerande spelare, kan du spela ett bredare utbud av händer. Denna position tillåter dig att spela både starka och medelstarka händer mer aggressivt, och ibland även svagare händer för att försöka stjäla potter när dina motståndare har visat svaghet.

Slutsatsen är att valet av starthänder inte bör vara statiskt, utan dynamiskt och anpassat efter din position och dynamiken vid bordet.

Pokerstrategi vid olika faser i spelet

Varje fas i en pokerhand kräver ett strategiskt övervägande. Till exempel när nya kort delas ut och vid satsningsrundor. Dessa moment i spelet är kritiska och hur du agerar kan avgöra om du bygger en vinnande hand eller inte. På det sättet påminner poker en del om betting. Oddsen i en match ändras hela tiden beroende på hur matchen utvecklar sig och som spelare gäller det hela tiden att anpassa sig efter det som händer i spelet.

Faserna i Texas Hold’em

I Texas Hold’em som är det allra populäraste pokerspelet finns fyra olika faser:

 • Före floppen: Innan man delat ut några gemensamma kort på bordet och den första satsningsrundan genomförs.
 • Floppen: När de tre första gemensamma korten delats ut på bordet och den andra satsningsrundan görs. Här får du för första gången se hur din hand interagerar med gemensamma kort. En grundläggande strategi är att bedöma styrkan hos din hand i relation till möjliga kombinationer på bordet. Är din hand stark, medelstark, eller svag i förhållande till potentiella kombinationer? Starka händer bör ofta spelas aggressivt för att bygga potten, medan medelstarka händer kan kräva mer försiktighet. Det är också viktigt att vara uppmärksam på möjliga drag som straight eller flush.
 • Turn: När det fjärde gemensamma kortet delats ut och den tredje satsningsrundan avgörs. Strategier här inkluderar att justera din bedömning av handens styrka baserat på det nya kortet. Om du har en draghand (till exempel är nära en flush eller en straight), kan detta kort vara avgörande. Det är här du måste bedöma om det är värt att fortsätta jaga ditt drag beroende på pottoddsen och vad du tror om dina motståndares händer. Om du redan har en stark hand, kan det vara dags att höja för att skydda din hand mot potentiella drag.
 • River: När det femte gemensamma kortet lagts ut och den fjärde och sista satsningsrundan spelas. Nu är alla korten utspelade, och det är dags att fatta ett slutgiltigt beslut. Om du har missat ditt drag, kan ett alternativ vara att bluffa. Har du en stark hand handlar det om att maximera värdet, ska du satsa högt för att försöka få så bra betalt som möjligt eller ska du göra en låg satsning för att försöka locka fram en syn? Om du är osäker på din hand, kan det vara bra att spela försiktigt, antingen genom att checka eller genom att satsa ett mindre belopp.

I alla dessa faser är det viktigt att inte bara fokusera på din egen hand, utan också att läsa dina motståndares möjliga händer och agerande. Att förstå dynamiken i varje skede av spelet och anpassa din pokerstrategi därefter är nyckeln till framgång.

En spelare vid ett pokerbord som bluffar

Psykologi i poker – bluffar och tells

En bra pokerstrategi tar också hänsyn till det psykologiska spelet i poker. Poker handlar ju som bekant inte bara om vilka kort man faktiskt har, utan också om vilka kort motståndarna tror att man har och vilka kort motståndaren vill att man ska tro att de har. Genom att bli skicklig på det psykologiska rävspelet kan man skaffa sig en fördel i poker.

I det psykologiska rävspelet ingår till exempel att bluffa. När man ska bluffa är det viktigt att välja rätt tidpunkt och rätt situation för att lyckas. Storleken på potten, motståndarnas spelmönster och din egen image vid bordet är exempel på faktorer som bör vägas in när du överväger en bluff. En bluff måste vara övertygande och därför måste du spela din hand så verklighetstroget som det bara går. Försöker du låtsas att du har en stark hand måste du alltså i alla lägen spela handen på samma sätt som om du verkligen hade en stark hand.

Man måste dock vara försiktig med bluffandet. Börjar man bluffa för ofta kommer motståndarna att börja se igenom det.

Att lära sig läsa motståndare är lika viktigt som att behärska bluffandets konst. Det betyder att du behöver bli duktig på att tolka motståndarnas kroppsspråk, satsningsmönster och spelbeteenden för att få information om styrkan på deras händer. Information om spelbeteende, satsningsmönster och kroppsspråk brukar kallas för tells. De kan vara knappt märkbara, en snabb grimas eller ett ögonkast på spelmarkerna. Genom att lära sig snappa upp sådana här signaler och tyda dem kan man få ovärderlig information om motståndarna. Men, på samma sätt som du kan försöka snappa upp tells från dina motståndare, på samma sätt kommer motståndarna försöka läsa av dig. Att känna till och hantera sina egna tells är därför av yttersta vikt.

Bankrullehantering viktig del i pokerstrategin

Att ha en effektiv bankrullehantering är en annan kritisk del i en välfungerande pokerstrategi. Bankrullen är det belopp du har avsatt specifikt för poker, och att hantera dessa pengar klokt är avgörande för både kort- och långsiktig framgång. Rätt hanterat hjälper strategin dig att spela inom dina ekonomiska gränser och på en hållbar nivå så att du inte förlorar hela bankrullen.

Huvudprincipen är att aldrig riskera en så stor del av bankrullen att en dålig spelperiod kan leda till att du förlorar alla pengar. För att säkerställa detta behöver man spela på nivåer som är ekonomiskt hållbara utifrån storleken på bankrullen, så att man kan hantera de oundvikliga upp- och nedgångarna i spelet. Genom att ha en bra bankrullehantering undviker man dessutom att drabbas av ekonomisk stress som kan leda till irrationella beslut och ännu större förluster.

Strategin för bankrullehantering varierar beroende på om du spelar cash games, sit-and-go’s eller turneringar. En generell regel för cash games är att ha tillräckligt med pengar för att täcka minst 20-30 fulla inköp för den nivå du spelar på. För turneringsspelare är det ofta rekommenderat att ha minst 50-100 inköpsbelopp tillgängligt, med tanke på den högre variansen i turneringar.

I strategin för bankrullehanteringen ingår också att granska och justera spelandet utifrån hur det går vid borden. Om du vinner konsekvent kan det vara dags att överväga att spela på en högre nivå, medan en förlustperiod kan kräva att man går ner en eller flera nivåer för att bygga upp bankrullen igen.

Miniräknare omgiven av pokermarker. Bilden ska illustrera någon som beräknar potodds i poker.

Matematik i poker

För att ta ditt pokerspel till en högre nivå är det viktigt att förstå och tillämpa avancerade koncept som potodds, förväntat värde (EV), och spelteori. Med dessa verktyg kan du fatta mer träffsäkra beslut vid bordet och förbättra dina chanser att vinna över tid.

I poker spelar matematik en viktig roll eftersom många av händelserna i spelet är matematiskt beräkningsbara. Det går till exempel att räkna ut hur stor chans man har att få en viss hand. Poker spelas oftast med en standardlek på 52 kort. Sannolikheten att få en viss hand beror på antalet möjliga sätt att bilda den handen dividerat med det totala antalet möjliga händer. Vilka odds du har påverkar sedan hur du fortsätter att spela din hand.

Spelteori, förväntat värde och potodds

Förväntat värde, spelteori och potodds är också matematiska verktyg du kan använda dig av för att ta bättre beslut:

 • Potodds och förväntat värde: Potodds är ett mått på förhållandet mellan storleken på potten och storleken på den insats som krävs för att fortsätta spela. Genom att förstå potodds kan du bedöma om det är matematiskt lönsamt att fortsätta med en viss hand. Förväntat värde, å andra sidan, är en beräkning av den genomsnittliga mängden pengar du kan förvänta dig att vinna eller förlora med ett specifikt beteende över tid. EV tar hänsyn till alla möjliga utfall och deras sannolikheter och hjälper dig att göra det beslut som ger det högsta genomsnittliga värdet.
 • Spelteori: I poker tillämpas spelteori för att skapa den bästa strategin utifrån vad du vet och vad du tror att dina motståndare vet och gör. Detta inkluderar att mixa ditt spel så att dina motståndare inte kan förutse dina handlingar. Till exempel kan du ibland höja, syna eller lägga dig med samma hand, beroende på slumpen och situationen.

Spelteori är inte alltid det bästa sättet att spela poker på, eftersom det kan vara svårt att beräkna och genomföra i praktiken. Dessutom kan du missa möjligheter att utnyttja dina motståndares misstag om du bara spelar enligt spelteorin. Därför är det bra att kombinera spelteori med andra faktorer, som intuition, matematik och din observation av dina motståndare.

Att behärska dessa avancerade koncept kräver tid och praktik, men det kan ge dig ett betydande övertag över mindre erfarna spelare.

Slutord

Poker är ett spel som kräver både skicklighet och tur, men med rätt strategier kan du öka dina chanser att vinna och bli en framgångsrik spelare. I den här artikeln har vi gått igenom några av de viktigaste aspekterna av pokerstrategi, som handstyrka, spelupplägg, psykologi, spelteori och potodds. Genom att förstå och tillämpa dessa koncept kan du förbättra ditt beslutsfattande och din spelstil vid bordet. Men kom ihåg att poker är ett dynamiskt och oförutsägbart spel där slumpen också har en viss inverkan. Tänk också på att det alltid finns utrymme för förbättring och lärande. Därför är det viktigt att fortsätta studera och öva på din pokerstrategi, och att anpassa dig till olika situationer och motståndare. Som den berömda pokerspelaren Doyle Brunson sa: “Poker är krig. Människor låtsas att det är ett spel.”

FAQ

Finns det någon pokerstrategi?

Hur blir jag bra på poker?

Spelar positionen någon roll i poker?

Vilka starthänder är starka i Texas Hold’em?