Författare: Bo Sjöberg, NLP-Institutet

Korsar fötterna och ger ifrån sig tells

Människor har olika former av kroppsspråk -från utbyte av bakterier till undermedvetna meddelanen i språket och i kroppen samt komplexa sammansättningar av lukter- allt detta opererar oftast utan medveten kontroll. Medan vi är upptagna med att prata har våra kroppar och vårt undermedvetna en konversation på egen hand. 

I sina nya jeans tar han sats för att kliva in i pokerrummet inför en turnering. I en gest av vänskap, halvvänd mot en av sin motståndare sträcker han ut handen. Utan att se honom i ögonen säger han några vänliga ord. Den elektriska ledningsförmågan hos hans skinn ökar genom detta möte eftersom hans spänning får honom att svettas. Svett innehåller salt vilket leder elektricitet. När han satt sig ned vid kortsidan av bordet återvänder ledningsförmågan i hans skinn till den normala. Resten av spelarna samlas nu. Många av dem skakar också hand. Hudkontakt, som den kommer till i en handskakning, är en av de mest effektiva vägarna att överföra förkylning och andra virus. När en person nyser t ex hoppar mikrobakterierna till handen när den tar emot nysningen. Nästa gång de skakar hand förflyttas bakterierna. Spelet börjar och den mest ansedde spelaren skämtar. Alla i gruppen drar ihop sina zygomaticus major, skratt- muskler, och drar upp mungiporna till ett leende. Hos de flesta är inte ögonmusklerna med-de levererar ett falskt leende. En del av gruppen drar viljemässigt i hop sina ögonmuskler men de kan fortfarande inte dölja att leendet är falskt. De har för en bråkdel av en sekund, c:a en fjärdedel, släppt igenom ett annat uttryck. Ögonbrynen börjar nu vifta mer frekvent liksom ögonblinkningarna ökar från c.a 18 per minut till 25 eller mer. Så kommer korsade armar och sjunkande ögonblinkningar vilka minskar tempot igen. Diskussioner kommer igång och de flesta i gruppen börjar anpassa sin röst så att den matchar frekvensen hos “alpha-hanen”. Kroppsspråk, åsikter och tempo börjar matchas. En obeskrivlig mängd signaler utbytts på en omedeveten nivå. Vilka signaler är avgörande? Vår hjärna har endast ett sätt att ta in information om omvärlden -genom våra sinnen. 

Syn, hörsel, känsel, lukt, smak 

Pil som pekar åt höger

 hjärnans program 

Pil som pekar åt höger

 beteende 

Forskningen visar att vi medvetet kan uppmärksamma 7± 2 signaler samtidigt medan vi tar in c:a 2,3 miljoner signaler /sekund. Därav följer att de flesta signalerna är undermedvetna. Det är omöjligt att medvetet hålla koll på alla dessa. Genom att medvetet fokusera på vissa singnaler, tells, kan vi bättre utnyttja vår undermedvetna kapacitet och få en omedveten kompetens för att läsa dessa. 

Man kan jämföra detta med att lära sig cykla: du är först aktivt koncentrerad på hur man gör, hur man håller styret, vilken hastighet man skall ha, hur man sitter etc och allteftersom du lär dig så lägger du ner cyklandet i ditt undermedvetna och har en passiv koncentration på cyklingen. Medvetet kan du tänka på annat. På samma sätt som man lär sig cykla kan man skaffa sig en undermedveten förmåga att “läsa” kroppsspråk.