Grundläggande regler i SÖKÖ

Sökö, som också går under namnen Scandinavian Stud och Canadian Stud, spelas på samma sätt som Five-Card Stud med ett par skillnader i rankingen av pokerhänderna. I Sökö har man lagt till pokerhänderna fyrstege och fyrfärg som placerar sig mellan ett och två par. Rankningen blir således: högt kort, ett par, fyrstege, fyrfärg, två par, triss, stege osv. Fyrkorts färgstege godkänns dock inte, utan räknas enbart som fyrfärg.

I Sökö poker delas korten ut i fyra omgångar och varje spelare får totalt fem kort var. Ett av dessa kort är mörkt (som bara du får se) och fyra kort är öppna, alltså synliga för alla spelare. Till skillnad ifrån Texas Hold’em och Omaha så läggs inga gemensamma kort ut på bordet. De fem unika korten en spelare har tilldelats bildar en fullständig femkortshand.

I den första satsningsrundan är det endast tillåtet att satsa den lägsta gränsen vid bordet. Samma sak gäller även för andra satsningsrundan om inte en spelare visar ett öppet par, då har spelarna istället möjlighet att välja att satsa bordets övre gräns. För de sista två satsningsrundorna är det den övre gränsen som är maxinsats.

Spela Sökö poker online

Just nu känner vi inte till någon pokersajt på den svenska marknaden som erbjuder Sökö poker online. Om du även är intresserad av andra pokervarianter kan vi rekommendera PokerStars som har ett stort utbud av olika pokerspel i sin klient.

  • Många pokervarianter
  • Stora serier online
  • Inköp från lågt till högt

Första satsningsrundan

Till skillnad från Texas Hold’em och Omaha så spelas inte Sökö med mörkar utan med ante. Med det menas att alla spelare som ska vara med i handen lägger en förutbestämd summa i potten innan korten delas ut. Detta för att skapa en pott och för att sätta fart på spelet. 

I första kortrundan får varje deltagare får två stycken kort, först ett mörkt och efter det ett öppet kort. Den spelare som har det högsta öppna kortet börjar satsa, detta kallas också för “bring-in”. Om två spelare har lika höga kort så får färgen på kortet avgöra vem som startar. Precis som i 5 Card Stud så rankas spader högst, därefter hjärter, ruter och sist klöver.

Första satsningsrundan i Sökö
Bildförklaring
Det första som händer är att Bring-In rundan startar. Spelarna har placerat Ante och blir tilldelade två kort. Ett mörkt som endast spelaren med kortet kan se samt ett öppet som alla kring bordet kan se. För att underlätta exemplet kan vi åskådare se vad Spelare 1 har fått för mörkt kort, nämligen Jh (Jack Hearts). Det öppna kortet är Jd (Jack Dimonds) och därmed har Spelare 1 bildat ett par. Spelare 2 har fått ett ännu okänt mörkt kort samt 9h (Nine Hearts). Eftersom spelare 1 har det högsta öppna kortet så är det denne som betalar bring-in.

Andra satsningsrundan

När den första satsningsrundan är klar delas ytterligare ett öppet kort ut till var och en som fortfarande är med i handen. Efter detta är det spelaren som har den högsta öppna handen som börjar satsa. Om två eller fler spelare har samma hand är det spelaren som sitter närmast till vänster om dealern som börjar.

Tredje gatan - ett tredje kort har delats ut
Bildförklaring
Tredje kortet delas ut och denna omgången kallas för “Tredje Gatan”. Spelare 1 får Ah och står kvar på sitt par som högsta hand medan Spelare 2 får Th och har fortfarande inte bildat en hand utifrån de kort som vi kan se. Inga par är synliga på Tredje Gatan och därför är endast satsningar av bordets undre nivå möjliga. 

Tredje satsningsrundan

Inför tredje satsningsrundan delas ytterligare ett öppet kort ut till varje spelare. Samma regler gäller för vem som börjar satsa som på andra satsningsrundan.

Spelarna har fått ett fjärde öppet kort var
Bildförklaring
Det fjärde kortet delas ut och rundan heter “Fjärde Gatan”. Spelare 1 får 4h tilldelat och står fortfarande kvar på samma punkt som han började på. Dock har Spelare 1 nu ett drag mot fyrfärg som är en hand som finns med i Sökö. Spelare 2 har fått 9c och har nu ett par i 9:or synligt för övriga bordet. I denna rundan är det nu möjligt att satsa bordets övre gräns till potten. 

Fjärde satsningsrundan

Ytterligare ett öppet kort delas ut till varje spelare. Samma regler gäller för vem som börjar satsa som på andra och tredje satsningsrundan.

Femte kortet har delats ut
Bildförklaring
Sista kortet kommer ut till vardera spelare under omgången “Femte Gatan”. Satsningen är bordets övre gräns även här och är också omgångens sista innan showdown. Spelare 1 får 5h som femte kort och bildar således fyrfärgen. Fyrfärgen rankas bättre än ett par i Sökö och förbättrar därför handen något. Detta vet givetvis inte Spelare 2 som endast kan se fyra kort som tillsammans inte bildar någonting av värde. Spelare 2 får Js som sista kort och står kvar med sitt synliga par som bästa hand då vi ännu inte vet vad som döljer sig under det mörka kortet. 

Showdown

Det har nu blivit dags för showdown. Alla kort är nu utdelade och det återstår bara att se efter vad spelarna sitter med för händer. Det mörka kortet vänds upp och bildar en fullständig femkortshand för respektive spelare.

Showdown - spelarna visar sina kort
Bildförklaring
Korten visas upp och Spelare 1 kan blotta den fyrfärg som han träffade under Femte Gatan. Spelare 2 visar upp sitt mörka kort och detta är Ts. Spelare 2 bildade alltså ett tvåpar i Tior och Nior under Fjärde Gatan. Detta gör att Spelare 2 har en högre rankad hand än Spelare 1 då tvåpar ligger precis ovanför fyrfärg i handrankningen. Spelare två vinner omgången och potten. 

Spelare 1 slutgiltig hand: Ah-Jh-5h-4h-Jd – Fyrfärg i Hjärter med Ess i topp.
Spelare 2 slutgiltig hand: Ts-Th-9s-9c-Js – Tvåpar i Tior och Nior

FAQ

Vilka är reglerna i Sökö?

Är Sökö samma som 5 Card Stud?

Kan jag spela Sökö poker online?

Vad menas med fyrfärg och fyrstege?