1. Sammanfattning

Grundreglerna för Seven-Card Hi/Lo är samma som för Seven-Card Stud. Varje spelare som finns kvar i slutet av spelet har blivit tilldelad sju stycken kort. Tre av dessa kort är mörka (som bara du får se) och fyra kort öppna, alltså synliga för alla spelare. Till skillnad ifrån Texas Hold’em och Omaha så läggs inga gemensamma kort ut på bordet. Skillnaden i Seven-Card Hi/Lo gentemot vanlig Seven-Card Stud är att det i varje runda finns två vinnare, en med den högsta handen och en med den lägsta handen. Dessa delar på potten som finns på bordet. Oftast (men inte alltid, kontrollera reglerna där du spelar) krävs det att det handen kvalificerar sig genom att man inte har kort som är större än 8 för att få spela om den låga potten. Om ingen spelare har en hand som kvalificerar sig vinner höga handen hela potten. Man kan också vinna båda höga och låga potten på samma gång, till exempel genom 5432A som ger den bästa låga handen man kan ha och en stege för den höga. Kom ihåg att ess kan användas både till hög och låg hand och att stege och färg inte räknas för den låga handen. Man försämrar alltså inte handen om man har stege vilket möjliggör att man vinner den låga med stege.
Kom också ihåg att man får använda vilka fem kort som helst för att skapa sin höga hand och samma eller fem andra kort för att skapa sin låga hand. Satsningen i dom två första rundorna är begränsad till den lägre gräns som finns vid bordet. Ett undantag för denna regel är när en spelare visare ett par efter fjärde gatan. Då har spelarna valmöjligheten att satsa de belopp som utgör den övre gränsen på bordet. De tre sista rundorna är bordets övre gräns också maxinsats. 

2. Ante

Seven-Card Hi/Lo spelas precis som Seven-Card Stud, alltså inte med mörkar utan med ante. Med det menas att alla spelare som ska vara med i handen lägger en förutbestämd summa i potten. Detta används sen för att sätta fart på spelet. 

3. Första satsningsrundan

Varje deltagare får tre stycken kort, först två mörka och efter det ett öppet kort. Den spelare som har det lägsta öppna kort börjar satsa, detta kallas också ”bring-in”. Om två spelare har samma lägsta kort rankas färgerna spader-hjärter-ruter-klöver (från högst till lägst).

Bring-in

Bildförklaring punkt 3:
Det första som händer är att Bring-In rundan startar. Spelarna har placerat Ante och blir tilldelade tre kort. Av dessa tre är två vända neråt, så kallade mörka kort. Mörka kort kan endast den spelare som själv sitter med se. De öppna korten kan alla kring bordet se. För att underlätta exemplet kan vi åskådare se vad Spelare 1 har fått för mörka kort, nämligen Jh (Jack Hearts) och Jd (Jack Dimonds). Det öppna kortet är 8d (Eight Dimonds) och därmed har Spelare 1 bildat ett par i Knektar. Spelare 2 har fått två ännu okända mörka kort samt 9h (Nine Hearts) och spelare 3 även han två mörka kort samt 3h (Three Hearts) 

4. Andra satsningsrundan

När den första satsningsrundan är klar delas ytterligare ett öppet kort ut till var och en som fortfarande är med i handen. Efter detta är det spelare som har den högsta öppna handen som börjar satsa. Om två eller fler spelare har samma hand är det spelaren som sitter närmast till vänster om dealern som börjar.

Fourth Street

Bildförklaring punkt 4:
Fjärde kortet delas ut och denna omgången kallas för ”Fjärde Gatan”. Spelare 1 får Ah och står kvar på sitt par som högsta hand medan Spelare 2 får Th och har fortfarande inte bildat en hand utifrån de kort som vi kan se. Spelare 3 får Qh och har med de korten vi kan se inte bildat någon hand. Inga par är synliga på Tredje Gatan och därför är endast satsningar av bordets undre nivå möjliga. 

5. Tredje satsningsrundan

Ytterligare ett öppet kort delas ut till varje spelare. Samma regler gäller för vem som börjar satsa som på andra satsningsrundan.

Fifth Street

Bildförklaring punkt 5:
Det femte kortet delas ut och rundan heter således också ”Femte Gatan”. Spelare 1 får As tilldelat och har nu träffat en relativt bra hand. Vi kan se att han nu sitter på ett starkt tvåpar medan övriga spelare runt bordet endast kan se paret i Ess. Spelare 2 har fått Ks och vad vi kan se så har han fortfarande inte bildat någonting av högre rank. Spelare 3 har i sin tur fått kortet 10s och har fortfarande inte skapat någonting av värde av de korten vi kan seI denna rundan är det nu möjligt att satsa bordets övre gräns till potten. 

6. Fjärde satsningsrundan

Ytterligare ett öppet kort delas ut till varje spelare. Samma regler gäller för vem som börjar satsa som på senaste rundan.

Sixth Street

Bildförklaring punkt 6:
De näst sista kortet kommer ut till vardera spelare under omgången ”Sjätte Gatan”. Satsningen är bordets övre gräns även här och är också omgångens näst sista innan showdown. Spelare 1 får Jc som femte kort och bildar nu en monsterhand i form av en Kåk med Knektar över Ess. Detta vet givetvis inte Spelare 2 och Spelare 3 som endast kan se fem kort som tillsammans bara bildar ett par i Ess. Är Spelare 2 & 3 duktiga spelare kan de dock börja misstänka att de dolda korten kan förändra Spelare 1´s hand rejält. Spelare 2 får Js som sista kort och Spelare 3 får Ad vilket innebär att de fortfarande inte kan bilda någonting som är synligt för resten av bordet. 

7. Femte Satsningsrundan:

Sista kortet i omgången placeras ut till respektive spelare. Detta kortet är mörkt och endast spelaren själv kan se detta, precis som med de två första korten. Samma regler gäller för vem som börjar satsa som på andra och tredje satsningsrundan.

Seventh Street

Bildförklaring punkt 7:
Sista kortet i partiet delas ut och detta är mörkt. Vi kan se att Spelare 1 fick 3d och detta stärker inte hans redan så starka hand nångonting utan Spelare 1 slutar på en Kåk. Spelare 2´s & SPelare 3´s hand har inte förändrats för oss sen föregående omgång då det sista kortet är dolt. 

8. Showdown

Alla kort är nu utdelade och det återstår bara att se efter vad spelarna sitter med för händer. De mörka korten vänds upp och bildar den bästa femkortshanden som är möjlig för respektive spelare.

Showdown

Bildförklaring punkt 8:
Korten visas upp och Spelare 1 kan blotta den Kåk som vi har kunnat se sen Sjätte Gatan. Spelare 2 visar upp sina mörka kort och det visar sig här att även han har suttit på en hyfsad hand. 9 & 10 i hjärter tillsammans med Knekt, Dam och Kung i spader en stege i den högre klassen. Spelare 3 visar sina dolda kort och blottar en låg stege. Denne är som tidigare nämt den bästa Low-handen i Seven-Card Hi/Lo. Inget kort är över 8 i Spelare 3´s hand, medan Spelare 1 & 2 har båda kort i sina händer som är över 8 vilket gör att de inte kan kvalificera sig för spel om Low-potten. Det är Spelare 1 som tar hem Hi-potten eftersom han har den högsta ”höga” handen. Spelare 2 förlorar alltså med sin höga stege mot Spelare 1´s Kåk i spel om Hi-potten och förlorar mot Spelare 3 då han inte kvalificerar sig till Lowpotten alls pga. sina höga kort och har därmed ingenting att hämta i något av spelen. 

Spelare 1 slutgiltig hand: Jh-Jd-Jc-Ah-As – Kåk, Knektar över Ess 

Spelare 2 slutgiltig hand: Ks-Qs-Js-10h-9h – Stege med Kung i topp

Spelare 3 slutgiltig hand: Ad-2s-3h-4d-5h – Stege med 5 i topp