1. Sammanfattning

Omaha Hi/Lo är det vanligaste sättet man spelar Omaha på. Det spelas på samma sätt som Omaha med skillnaden att den högsta och lägsta handen delar på potten. 

Oftast (men inte alltid, kontrollera reglerna där du spelar) krävs det att det handen kvalificerar sig genom att man inte har kort som är större än 8 för att få spela om den låga potten. Om ingen spelare har en hand som kvalificerar sig vinner höga handen hela potten. Man kan också vinna båda höga och låga potten på samma gång, till exempel genom 5432A som ger den bästa låga handen man kan ha och en stege för den höga. Kom ihåg att ess kan användas både till hög och låg hand och att stege och färg inte räknas för den låga handen. Man försämrar alltså inte handen om man har stege vilket möjliggör att man vinner den låga med stege.
Kom också ihåg att man får använda vilka två kort som helst av sina mörka och vilka tre som helst av de gemensamma korten för att skapa sin höga hand och samma eller en annan kombination för att skapa sin låga hand. 

2. Mörken

I Omaha Hi/lo är det vanligtvis inte så att man behöver lägga in någon ante i spelet. I stället för Ante är det de två spelarna till vänster om given som lägger lilla och stora mörken. Oftast är den stora mörken densamma som vad det kostar att gå med före floppen. Om man spelar vid ett $1/$2 bord är alltså den stora mörken $1. Den lilla mörken är hälften av den stora, alltså $0.50 i vårat exempel. Var dock uppmärksam eftersom detta kan skilja sig ifrån casino till casino och göra skillnad på odds osv.
För att göra det rättvist så turas man om att vara givare och därigenom får alla spelare lägga in lika mycket pengar i mörken. Om man sätter sig ner vid ett bord så får man antigen vänta tills den stora mörken kommer eller så kan man köpa in sig genom att betala en stor mörk. 

3. Första satsningsrundan

Varje deltagare får fyra kort i given, ett och ett, med början på lilla mörken. Dessa kort kallas också för ”pocket cards” och är deltagarens privata. De får alltså inte användas av de andra deltagarna, till skillnad mot de kommande korten.
Den spelaren som sitter till vänster om stora mörken talar först och måste syna (lika mycket som stora mörken) eller höja eller lägga sig.

Pre-Flop

Bildförklaring punkt 3:
Spelare 1 har blivit tilldelad 8d (Eight Diamond), Ah (Ace Hearts) , As (Ace Spades) & Jd (Jack Diamond) som pocket cards medan spelare två har fått 9h (Nine Hearts), Ks (King Spades), Th (Ten Hearts) & Jd (Jack Spades). Dessa kort är dolda för motspelarna. Precis som i Texas Hold´em bör man inte ta upp korten från bordet. 

4. Andra satsningsrundan

När den första satsningsrundan är klar bränner (kastar kortet i ”skräphögen”) given det översta kortet i leken. Detta görs för att man vill undvika att en spelare kan ha sett det översta kortet. Given lägger därefter tre kort öppet mitt på bordet. Dessa kort kallas för floppen (the flop) och är kort som alla spelare får använda i kombination av sina egna kort för att få den bästa möjliga pokerhanden.
Nu vidtar andra satsningsrundan genom att spelaren med lilla mörken (om den lilla mörken lagt sig är det den närmaste spelaren till vänster) börjar tala. Nu, till skillnad mot första satsningsrundan, och i följande satsningsrundor, är det tillåtet att checka om ingen spelare ännu har öppnat potten. Så snart det är någon som har öppnat (lagt in en ”bet”), så måste de andra spelarna syna (”check”), höja (”raise”) eller lägga sig (”fold”). 

The Flop

Bildförklaring punkt 4:
Här har alltså ”floppen” lagts ut på bordet. Spelare 1 & Spelare 2 kan nu bilda en fullständig femkortshand. Nu måste spelarna använda två kort av sina pocket cards, varken fler eller färre. Således är det två kort från handen och tre kort från bordet som skall användas. Utifrån dessa förutsättningar har Spelare 1 träffat ett tvåpar, dels med sina två ess i pocket cards och dels med de två öppna kungarna som ingår i floppen. Det femte kortet är en 3d och hjälper inte spelare 1 någonting.
Spelare 2 har i detta läget träffat en triss med sin kung i pocket cards, tillsammans med de två kungarna som visade sig i floppen. 3h hjälper inte spelare 2 någonting för en Hi-hand men kan vara ett lyckkort för Lo-handen.
I detta läget är det alltså spelare 2 som sitter med den bästa Hi-handen, triss i kungar och Spelare 2 som sitter med den bästa Lo-handen då han har 8d som 3:e högsta kort. 

5. Tredje satsningsrundan (the turn)

Given bränner på nytt det översta kortet i leken och lägger det fjärde kortet (the turn) fullt öppet på bordet bredvid floppen. Detta kort kan då användas för att plocka ut fem kort av de totalt sex korten som nu är i spel som ger den bästa pokerhanden. Nu vidtar då den tredje satsningsrunda på samma sätt som tidigare. Observera att det är den första aktiva användaren till vänster om given som börjar tala.

The Turn

Bildförklaring punkt 5:
Nästa kapitel i omaha-rundan är ”The Turn”. Det är det fjärde kortet på bordet och läggs upp till höger om floppen. Detta är 7s. Kortet hjälper varken Spelare 1 eller Spelare 2 mer än att det sista kortet i deras femkortshänder blir 7s istället för 3d. Spelare 2 leder alltså fortfarande Hi-handen med sin triss i kungar och Spelare 1 leder Lo-handen med sin 8d som tredje kort. 

6. Fjärde satsningsrundan (the river)

Givaren bränner det översta kortet i leken igen och lägger upp det femte kortet (the river) och sista kortet fullt öppet på bordet bredvid de tidigare utlagda korten. Nu kan spelaren se sin slutgiltiga hand genom att kombinera de två egna korten med de fem gemensamma korten på bordet. Nu är det dags för den slutgiltiga satsningsrundan, som vanligt är det den första aktiva spelaren till vänster om given som börjar tala. Observera att man även visar sina kort om alla kvarvarande personer passar (”checkar”), inga pengar stannar alltså kvar i potten. Efter att spelet är avklarat visar spelarena sina händer och den med den bästa femkortskombinationen av de nio korten vinner potten (”the pot”).

The River

Bildförklaring punkt 6:
Sista kortet som kommer upp på bordet kallas för ”The River” och är det är också det sista kortet som vänds upp i en Omaha-runda. Detta placeras till höger om the Turn. I detta exemplet är det Ts som kommer upp. Detta genererar ingen förändring för Spelare 1 som stannar med sitt tvåpar i Ess och Kungar.
Spelare 2 däremot förbättrar sin slutgiltiga hand radikalt. Med hjälp av the River bildar nu den bästa femkortshanden en Kåk med Kungar och Tior. Om satsningen efter rundan slutar med att korten visas upp (showdown) så kommer Spelare 2 vara den som går segrande ur kampen med sin kåk i kampen om Hi-potten. Spelare 1 kommer att gå segarande ur kampen om Lo-potten om han inte lägger sig innan. 

Spelare 1 slutgiltig Hi-hand: Ah-As-Ks-Kc-Ts – Tvåpar med Ess och Kungar 
Spelare 1 slutgiltig Lo-hand: 3d-7s-8d-Ts-Jd – Ingenting med Knekt i topp 

Spelare 2 slutgiltig Hi-hand: Kc-Ks-Kd-Th-Ts – Kåk med Kungar över Tior
Spelare 2 slutgiltig Lo-hand: 3d-7s-9h-Ts-Js – Ingenting med Knekt i topp