För att en pokerklubb överhuvudtaget skall komma till måste det givetvis finnas ett intresse av poker där den skall finnas. Att kontrollera om det faktiskt finns folk som vill vara med kan vara en bra sak att göra innan ni går till beslut för att garantera ett visst antal medlemmar. Glöm heller inte att göra klubben till ett slutet sällskap genom att ha ett register, gärna medlemsavgift och ett gemensamt intresse som inte bara gäller poker. Skulle någon av de här egenskaperna falla kan klubben vara olaglig och bli föremål för en brottslig utredning. 

Att ha en lokal att befinna sig är också en mycket bra sak att ha. Att ha en klubb som varvar spel och turneringar hemma hos olika medlemmar kommer inte att fungera i längden. Allt eftersom klubben växer blir det ohållbart att inte ha en gemensam lokal att träffas i. Har ni en lokal kan ni dessutom investera i bord, marker och stolar så en riktig pokerkänsla kan infinna sig. 

Sponsorer och information

Att hitta en sponsor för klubben är alltid en bra sak att göra. Det finns flera olika företag eller pokerrum som vill sponsra lokala pokerklubbar med marker, kortlekar och bord. Eftersom det ofta finns flera olika sponsorer som kan bli aktuella är det alltid bra att titta runt och jämföra de olika möjligheterna att hitta den bästa lösningen för just er klubb. 

Att informera medlemmarna om vad som händer är också en viktig del i drivandet av en pokerklubb. Det är viktigt att klargöra tidigt om vad som gäller för att alla medlemmar skall veta vad som pågår och vad som gäller både när det gäller tider, datum och regler

Avgift för spel

Eftersom en pokerklubb redan från början är tveksamt när det gäller det juridiska så är det svårt att veta hur man skall göra med exempelvis deltagaravgifter för spelarna som vill vara med. Att ta ut en liten avgift för att täcka lokalhyra och för lite fika eller liknande är möjligt men det bör också hållas på den nivån. Att driva klubben i vinstsyfte är inget att rekommendera då stora problem med ordningsmakten kan uppstå.