En pokerklubb har ett syfte om att samla människor med ett pokerintresse som tillsammans sitter ner och spelar just poker. Det är här problemen uppstår. Svenska staten har monopol på spelverksamhet i landet vilket innebär att de har ensamrätt på att bedriva spel och dobbel. En pokerklubb som arrangerar pokerspel och turneringar kan sägas vara en konflikt mot det svenska monopolet. 

Lotterilagen

För att reglera det svenska monopolet och de verksamheter som anses vara konflikter mot detsamma, har en lag om just sådan här verksamhet tagits fram. I Sverige har vi den så kallade Lotterilagen (1994:1000) som reglerar vad som dels anses vara spel och lotterier samt också vilka som får bedriva verksamheten. Mycket av problemen som uppstått har grundat sig i om hur vida en poker är ett lotteri eller ett skicklighetsspel. Skulle poker anses vara ett skicklighetsspel skulle det inte gå under lotterilagen och därmed inte regleras av just den lagen. Pokerklubbar skulle därmed bli lika legitimt som ortens fotbolls- eller handbollsklubb. 

Nu är fallet dessvärre inte så utan poker klassas fortfarande som ett lotteri, till mångas förtret. Skillnaden mellan ett skicklighetsspel och ett lotteri är om hur utfallet kan påverkas eller inte. I ett skicklighetsspel kan du bli bättre och hela tiden utvecklas och resultatet påverkas om vilka beslut du tar. Frågesport är ett bra exempel på skicklighetsspel. Ett lotteri å andra sidan är ett spel där det är slumpen som avgör och deltagarna har ingen möjlighet att påverka utfallet. Staten ser just nu poker som ett lotteri vilket får effekten att spelet regleras av lotterilagen. Att driva en pokerklubb hamnar därmed i en gråzon i den svenska juridiken. 

Tillstånd

Eftersom vi nu har klargjort begreppen om vad som gäller för ett lotteri så skall vi nu gå vidare in på hur en pokerklubb blir berörd av det hela. Bara för att poker anses som ett lotteri omöjliggör det inte möjligheterna för en pokerklubb. Människor har rätt att bedriva lotteriverksamhet förutsatt att de sökt och fått ett godkänt tillstånd. Tillstånden fås efter olika premisser som bland annat innebär att det skall ha ett allmännyttigt syfte och inte anordnas i vinstsyfte. Det finns också krav på vinsterna att vinsterna i lotteriet inte får överstiga högst 50 procent av insatsernas värde. Något som kan bli ett problem om en pokerklubb exempelvis arrangerar en turneringar med en förhållandevis låg insats men med ett stort förstapris tack vare ett stort deltagande. 

Slutet sällskap

Någonting som ofta kommer upp som en möjlighet, särskilt när det gäller just en pokerklubb är begreppet slutet sällskap. Ett slutet sällskap innebär en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse i föreningen. Medlemskretsen måste vara känd före det aktuella arrangemanget och det måste finnas mer gemensamma nämnare i klubben än bara poker. 

Genom att skapa ett slutet sällskap kan man alltså kringgå kravet på ett tillstånd eller de reglerna som gäller för ett tillstånd. Att bilda en pokerklubb där alla medlemmar finns i ett register och betalar en medlemsavgift är alltså nog för att ordna ett lotteri som inte behöver ett tillstånd. Dock finns det givetvis regleringar om vad lotteriet får innefatta och vilka vinster som får delas ut. Det blir därför väldigt luddigt när det handlar om pokerklubbar då det allt som ofta innebär att turneringar anordnas med stora vinstsummor och att klubben gärna vill tjäna en summa pengar för att täcka kostnaderna för arrangemanget och för att kunna utveckla klubben. Ett lotteri som bedrivs i vinstsyfte är aldrig tillåtet. 

Prejudikat

Som ni förstår är det alltså inte helt enkelt att starta en pokerklubb. Det gäller att vara rejält påläst inom juridiken så att det finns möjlighet att försvara verksamheten om det skulle bli ett tillslag eller liknande. Många pokerspelare och klubbdrivare har efterlyst ett prejudikat, en dom som klargör riktlinjerna, för vad som egentligen gäller för den gråzon som det faktiskt är. Förhoppningsvis är det inte allt för långt borta. 

Det finns ett mål som varit uppe i rätten gällande en pokerklubb och en turnering om 200 – 300 personer där det också skedde försäljning av öl och andra förfriskningar. Halmstad tingsrätt var det beslutande organ och de ansåg att verksamheten utgjorde ett lotteri men var inte arrangerat för allmänheten. När det gällde vinstsyftet fanns det överskott när turneringen var färdigspelat men det var så pass lite så att det skulle klassas som ringa. Ringa är en nivå av brott som inte kan fastställa ansvar vilket också ledde till att ingen blev dömd som ansvar för det. Fallet överklagades till hovrätten som fastslog vad tingsrätten hade beslutat gällande vinstsyftet men menade att lotteriet kunde tolkas som att det var arrangerat för allmänheten. Eftersom brottsmisstanken fortfarande låg som ringa innebar att inte ansvar kunde fastställas och därmed inte en fällande dom mot pokerklubben. 

Det är anmärkningsvärt att inget straff delades ut och det är givetvis positivt för pokerklubbar runt om i landet. Dock måste det finnas en försiktighet gällande verksamhet kring pokerklubbar eftersom både tingsrätten och hovrätten ansåg att ett brott hade begåtts, om än ringa. Var går gränsen mellan ringa och nästa nivå där faktiskt ansvar kan dömas. 

Vilken risk vill man ta som arrangör?