Betsson AB är ett noterat holdingbolag som har som primär verksamhet att investera i bolag, verksamma i spelbranschen. Företagets största innehav är i Betsson Malta vars verksamhet finns på Malta inom EU. Betsson Malta är ett bolag vars syfte är att erbjuda spelmöjligheter till slutkund via internetsidorna betsson.com, casinoeuro.com samt cherrycasino.com. Via de här plattformarna når Betsson spelare i över 18 länder. Betsson anses vara ett tillväxtföretag och har över 45 års erfarenhet i spelbranschen tack vare sina duktiga medarbetare. Företaget har drygt 120 anställda med kraftig tillväxt vilket tyder på nyanställningar framöver. 

Affärsområdet Net Entertainment har delats ut till Betssons aktieägare under namnet Net Entertainment NE AB och bolaget noterades på NGM den 5:e april 2007. Även affärsområdet Cherry Casino har delats ut till Betssons aktieägare under namnet Cherryföretagen AB och det noterades på aktietorget den 12:e september 2006. 

Betssons affärsidé grundar sig i vara verksamma inom internetspel och generera en långsiktig tillväxt samt lönsamhet på ett bra och ansvarsfullt sätt för att kunna bibehålla hög avkastning till aktieägarna. Målet är att göra det här på ett ansvarsfullt sätt. Visionen i företaget är satt högt, precis som brukligt och innebär kort och koncist att företaget skall bli ett av världens största och mest framgångsrika bolag inom moderna spelformer. 

Betssons B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Mid Cap List. I företaget Betsson AB ingår också bolagen Betsson Technologies och Betsson PR & Media. Det förstnämnda bolaget är specialiserade på systemutveckling av mjukvara för spelindustrin medan det sistnämnda är ett konsultbolag specialiserade på marknadsföring.