Lowball spelas på samma sätt som Draw men med skillnaden att det är den lägsta femkorts-handen som vinner potten. En annan skillnad är att Lowball oftare spelas med mörkar än med ante.
Det finns många olika varianter av Lowball där de vanligaste är Ace-to-five Lowball och Deuce-to-seven Lowball.
I Ace-to-five Lowball är den bästa handen A, 2, 3, 4, 5 och stegar och färger räknas inte mot din hand. Din hand är alltså fortfarande den bästa även om din hand med A-5 är i färg.
I Deuce-to-seven Lowball är den bästa handen 2, 3, 4, 5, 7 och stegar och färger räknas mot din hand. Ess räknas också alltid som höga.

För satsningsstruktur, se reglerna för Draw.