Big O Poker är en spännande variant av Omaha som vunnit mark de senaste åren. Det som särskiljer Big O från traditionella Omaha-spel är en till synes enkel, men spelomvandlande twist: varje spelare tilldelas fem hålkort istället för fyra som normalt delas ut i Omaha. Denna förändring skapar ett bredare spektrum av möjliga handkombinationer och gör det mer komplext.

Historiskt sett är Big O en relativt ny pokervariant som man tror började spelas i södra delarna av USA någon gång under 2000-talet. Sedan dess har spelet kommit att uppskattas av många tack vare den ökade action spelet erbjuder jämfört med traditionell Omaha. Med fem hålkort finns en större variation av handstyrkor vilket kräver att man anpassar sin spelstrategi. Chansen till färgdrag, stegdrag och kåk är betydligt högre i Big O än i klassisk Omaha vilket förändrar dynamiken och satsningsrundorna och gör spelet ännu mer spännande.

Big O kan även gå under namnet 5 card Omaha. Egentligen är spelets fulla namn 5 Card Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better.

Här kan du spela Big O

I nuläget känner vi bara till en sajt med svensk licens som erbjuder Big O. Det är PokerStars och hos dem går spelet under namnet 5 Card Omaha. De erbjuder spel med både Pot Limit och Limit samt spel med och utan Hi/LO.

 • Många pokervarianter
 • Stora serier online
 • Inköp från lågt till högt

Så spelas Big O – regler

Har du spelat Texas Hold’em eller Omaha tidigare kommer du känna igen upplägget från dessa spel då Big O har ett snarlikt spelupplägg. Big O har totalt fyra satsningsrundor, liknande Omaha och Texas Hold’em. Precis som i Omaha måste varje spelare använda exakt två av sina hålkort i kombination med tre av de gemensamma korten på bordet för att bilda sin slutliga hand. Denna regel är central för Big O, eftersom den kräver att spelarna noggrant väljer vilka två av deras fem hålkort som bäst kompletterar de gemensamma korten på bordet.

I Big O kan man antingen spela så att den högsta handen vinner eller att potten delas mellan den spelare som har den starkaste handen och den som har den lägsta handen. Varianter där både den högsta och lägsta handen vinner kallas för Hi/Lo spel. För att man ska kunna vinna med den lägsta handen måste dock handen kvalificera sig. För att kvalificera sig får handen inte innehålla något kort som är värt över åtta. Har ingen en hand som kvalificerat sig för den låga potten får spelaren med den högsta handen hela potten.

Om två eller flera spelare bildar identiskt rankade händer delas potten lika mellan dessa spelare.

Bild på den högsta pokerhanden i Big O - en royal straight flush. Korten i handen är ess, kung, dam, knekt, 10 i hjärter

Handranking i Big O

Med traditionell handranking rankas händerna i följande ordning från högst till lägst:

 • Royal straight flush
 • Straight flush
 • Fyrtal
 • Kåk
 • Färg
 • Stege
 • Triss
 • Tvåpar
 • Par
 • Högsta kort

När man utser den lägsta handen i Hi/Lo-spel bortser man från både stege och färg. Den absolut lägsta handen man kan få är därför A, 2, 3, 4, 5. Stegen räknas alltså inte. Skulle korten vara i samma färg räknas det inte heller.

En spelomgång – så går den till

Här nedan beskriver vi lite kort hur en spelomgång i Big O med Hi/Lo går till. Under varje satsningsrunda kan spelarna välja mellan att syna, höja eller lägga sig. Om ingen satsat kan man också välja att checka om man inte vill satsa.

 1. Spelaren till vänster om dealern postar small blind. Spelaren till vänster om small blind postar big blind. Big blind är dubbelt så stor som small blind. Dessa blinds är obligatoriska insatser som skapar en initial pott som spelarna tävlar om. I och med att man roterar dealer-positionen roteras också vilka som ska posta small och big blind varje gång
 2. Hålkorten delas ut till spelarna. Varje spelare får fem privata hålkort
 3. Första satsningsrundan börjar
 4. Tre gemensamma kort läggs ut öppet på bordet, detta kallas för floppen eller the flop
 5. Andra satsningsrundan börjar
 6. Ytterligare ett gemensamt kort delas ut, detta kallas för the turn
 7. Tredje satsningsrundan genomförs
 8. Nu läggs ett sista gemensamt öppet kort ut på bordet, the river. Totalt finns nu fem gemensamma kort på bordet
 9. Fjärde och sista satsningsrundan inleds
 10. Spelarna som är kvar i handen visar sina kort för att kora en vinnare. Detta kallas för showdown. De som har den högsta och lägsta femkortshanden vinner

Big O – spelas i turneringar och Cash Games

Likt de flesta pokervarianter så spelas Big O i både turneringar och i Cash Games. Det är vanligt att Big O ingår i mixade pokerspel.

Sedan 2023 finns Big O med som en egen turnering i WSOP.

För online-spelare är utbudet av Big O poker magert. På den svenska marknaden känner vi som sagt bara till att PokerStars erbjuder spelet.

En lista med viktiga strategier i Big O. Överst i bilden visar fem pokerspelare med tankebubblor ovanför. Tankebubblorna symboliserar spelarnas tankar på strategi i spelet.

Big O strategi

I Big O, precis som i alla pokerspel, så krävs att man behärskar grundläggande pokerstrategier. Man behöver till exempel veta vilka starthänder som är värda att satsa på, hur man kan utnyttja positionen vid bordet och hur man kan försöka läsa av motståndarna för att skaffa sig värdefull information.

Genom att förfina dessa strategiska aspekter – att välja starka starthänder, utnyttja sin position, och läsa motståndare – kan en spelare utveckla en bra grund att stå på i Big O Poker. Det kräver tålamod, skicklighet och en ständig vilja att lära och anpassa sig, men de som bemästrar dessa tekniker kommer att finna sig väl rustade för utmaningarna vid spelborden.

Under de kommande rubrikerna går vi igenom och förklarar de olika strategierna lite utförligare.

Starthänder – vilka ska man satsa på?

En grundläggande del av att bemästra Big O Poker är att kunna identifiera starka starthänder. Med fem hålkort att starta med, ökar sannolikheten för att få en spelbar hand, men det är viktigt att inte falla i fällan och spela för många händer. i Big O Hi/Lo-spel är de mest lovande starthänderna de som ger chans att vinna både den högsta och lägsta handen. Andra starka händer är de som ger möjligheter till steg- och färgdrag. En hand som inkluderar höga dubbla suited kort, det vill säga två höga kort i samma färg, ökar chanserna för en färg, medan en sekvens av angränsande kort ökar potentialen för en stege.

Vikten av Position i Big O

Positionen i Big O är lika kritisk som i andra pokervarianter, om inte mer. Att vara i en sen position ger en spelare värdefull information baserad på hur motståndare har agerat i tidigare satsningsrundor. Detta kan ge en strategisk fördel när det gäller att avgöra när man ska satsa, höja eller lägga sig. Att spela från en sen position kan också ge en spelare möjlighet att kontrollera storleken på potten.

Läsa motståndarna

En framgångsrik Big O-spelare måste också vara skicklig på att läsa sina motståndare och vara flexibel nog att anpassa sin strategi därefter. Detta innebär att observera motståndarnas spelbeteenden, satsningsmönster och reaktioner i olika situationer.

Att lära sig att läsa dessa signaler och justera sin spelstil kan vara skillnaden mellan att vinna och förlora. Det är också viktigt att vara oförutsägbar för sina motståndare, vilket innebär att variera sin spelstil och sina satsningar för att förhindra att andra spelare lyckas läsa ens spel.

Bilden visar en pokerspelare som sitter och funderar. I bakgrunden syns en vägg med matematiska beräkningar som symboliserar att spelaren räknar ut pottoddset i spelomgången.

Mer avancerade strategier

Ovan nämnda strategier är grundläggande i all poker, men för att bli en bättre pokerspelare behöver man också mer avancerade strategier till sin hjälp. Genom att förbättra din förståelse för pottodds och expected value, utveckla och finjustera blufftekniker, samt lära sig att läsa och utnyttja motståndares spelstil och svagheter, kan du öka din förmåga att dominera vid bordet. Läs vidare så berättar vi mer om dessa strategier.

Hantering av pottodds och expected value

Ett av de mest kritiska koncepten för avancerade spelare i Big O, liksom i all form av poker, är förståelsen och tillämpningen av pottodds och förväntat värde (expected value, EV).

 • Pottodds är som en snabb matematisk kalkyl som hjälper dig bedöma om det är värt att satsa. Det handlar om att jämföra storleken på potten med hur mycket du behöver satsa för att vara med. Om potten är stor och insatsen liten, säger pottoddset att det kan vara värt att chansa.
 • Förväntat värde (EV) går ett steg längre. Det räknar ut om ett beslut i genomsnitt kommer att vara vinstgivande eller inte. Det tar hänsyn till alla möjliga utfall och hur ofta de kan hända. Så även om du förlorar en hand, kan beslutet fortfarande ha varit bra om det har ett positivt förväntat värde.

Så lär dig räkna pottodds och Expected value så att du snabbt kan få en bild av läget, och använd EV för att förstå om ditt spel är lönsamt i det långa loppet.

Avancerade blufftekniker

För att bli en framgångsrik spelare behöver man också kunna bluffa effektivt. En effektiv bluff i Big O beror inte bara på din förmåga att projicera styrka, utan också på din förmåga att korrekt läsa dina motståndares sannolika händer och deras beredskap att lägga sig. För att ta bluffningen till nästa nivå, överväg att blanda in semi-bluffs, där du har en hand som inte är den starkaste just nu men som har potential att förbättras till en vinnande hand senare. Detta lägger till en extra dimension till din spelstil och kan förvirra motståndare.

Tänk dock på att bluffa med försiktighet i Big O då det är ett svårt spel att lyckas med bluffar i.

Hitta motståndarnas svagheter

Avancerade spelare försöker hitta sina motståndares svagheter. Detta genom att observera och notera tendenser hos sina motståndare, såsom deras benägenhet att spela för många händer, deras reaktion på höjningar, eller deras tendens att bluffa i vissa situationer. Genom att identifiera dessa beteendemönster kan du anpassa din strategi för att utnyttja deras svagheter. Detta kan innebära att attackera spelare som är för passiva, undvika konfrontationer med de som är överaggressiva utan att ha en stark hand, eller att sätta specifika motståndare under tryck i syfte att utlösa misstag.

Misstag att undvika

För att öka chansen till framgång är det förstås viktigt att inte själv göra några misstag när man spelar. Några av de vanligaste misstagen är:

 • Överskatta starthänderna: det är lätt att överskatta starthandens betydelse i Big O. En hand som ser stark ut vid första anblicken kan snabbt bli värdelös när floppen kommer. Därför är det viktigt att bedöma handens styrka utifrån hur den kan utvecklas vid olika scenarier. Starka starthänder i Big O är ofta de som har potential för att utvecklas på flera sätt, inklusive möjligheten att skapa höga stegar, färger eller kåk. Bäst i Big O Hi/Lo är förstås som sagt händer som har potential att ta hem både den lägsta och högsta handen.
 • Spela för många händer: att frestas att spela för många händer är vanligt. Dessvärre leder det till att man ofta hamnar i situationer där man blir utdragen eller dominerad av starkare händer. Nyckeln är att vara selektiv med vilka händer man väljer att spela, och att fokusera på dem som har den högsta potentialen att utvecklas till starka kombinationer efter floppen.
 • Att inte anpassa sig till satsningsstrukturen: satsningsstrukturen i spelet kommer . Att förstå detta och anpassa sitt spel därefter är avgörande för långsiktig framgång. I no-limit-spel, till exempel, är storleken på satsningarna obegränsad, vilket kräver en mer försiktig strategi för att skydda sin stack. Å andra sidan, i limit-spel, där satsningarnas storlek är fast, kan spelare tillåta sig att jaga drag med lägre risk.

Genom att undvika dessa vanliga misstag kan spelare förbättra sina chanser i Big O Poker. Att utveckla en disciplinerad inställning till val av starthänder, bibehålla en selektiv strategi genom spelet och anpassa sin spelstil baserat på satsningsstrukturen är viktiga steg mot att bli en starkare och mer framgångsrik spelare.

Sammanfattning

Big O Poker är en annorlunda variant av Omaha som spelas med fem hålkort istället för fyra. Denna förändring öppnar upp för en mångfald av nya handkombinationer och ökar spelets komplexitet. För att lyckas i Big O Poker krävs bland annat att man väljer starka starthänder, att man utnyttjar positionen vid bordet och att man är skicklig på att läsa motståndarnas beteenden för att fatta välgrundade beslut. Spelet kan spelas både med Hi/Lo och utan.

FAQ

Vad är Big O poker?

Var kan jag spela Big O?

Spelas Big O i WSOP?

Vad menas med Hi/Lo?