Här kan du spela

Vill du spela Badugi? Kolla in topplistan här nedan där vi tipsar om pokersajter med svensk licens som erbjuder spelet. Badugi är inte så vanligt hos sajterna på den svenska marknaden, så utbudet av sajter att välja mellan är ganska begränsat.

  • Många pokervarianter
  • Stora serier online
  • Inköp från lågt till högt

Badugi regler och skillnaden mot vanlig mörkpoker

De absolut största skillnaderna mot en vanlig femkorts mörkpoker är dels att Badugi spelas med fyra kort och att handrankingen är helt annorlunda jämfört med vanlig poker. Badugi är ett så kallat lågspel / lowball, det vill säga att det handlar om att få en så låg hand som möjligt för att vinna spelet. Ess räknas som låga kort och stege räknas inte, det här gör att den bästa handen i Badugi är A-2-3-4 i olika färger. Detta är alltså de absolut största skillnaderna mot den vanliga mörkpokern. Låt oss nu gå igenom Badugi regler och hur man spelar ett parti.

Snabba fakta om Badugi

Badugi bästa hand: A, 2, 3, 4 i olika färger

Antal kort på handen: 4 mörka

Antal kortbyten: 3

Mål: Bilda bästa låga fyrkortshanden

Bästa hand: A,2,3,4 i olika färger

Att tänka på: Handrankingen, den är speciell och liknar inte handrankingen i vanlig poker. Tänk också på att ess alltid räknas som lågt.

Att inleda en omgång Badugi

Spelet använder precis som andra pokerformer en stor och en liten mörk, även kallat för blind. Det går att spela med ante om man vill men vanligast är ändå att mörkar används. Varje spelare får på förhand fyra kort tilldelade som de får titta på men som motståndarna inte kan se. Här inleds första satsningsrundan där man spelar på de kort man fått tilldelade. Inga community-kort används, det vill säga sådana kort som ligger synliga på bordet och som alla kan använda. Beroende på om ni använder er av ante eller blinds så börjar nu spelaren efter Dealern eller spelaren efter den stora blindsen. Här finns möjligheter att antingen höja, lägga sig eller passa, precis som vanligt. Beroende på vad första spelaren gör ställs således efterföljande spelare inför samma val. 

Att byta kort i Badugi

Det första bytet sker genom att den spelare som också sitter först efter Dealern kastar sina kort. En spelare har alternativet att byta från noll till fyra kort beroende på styrkan i handen. Det här görs innan nästa spelare måste kasta sina kort och avgöra vad han eller hon vill byta ut. Här finns således en hel del strategier att anamma beroende på vad föregående spelare gör med sina kort. När alla spelare har bytt sina kort som fortfarande finns kvar i spelet så inleds den andra satsningsrundan. Precis som i de flesta pokerformer är det alltid spelaren som sitter närmast efter Dealern som börjar prata. När alla satsningar är genomförda så sker ett andra byte följt av en ny satsningsrunda och slutligen också ett tredje byte av kort. 

Den sista satsningsrundan

Den avslutande satsningsrundan sker när tredje bytet är genomfört. Är det två eller fler spelare kvar när denna omgång är slut så måste spelarna visa upp sina kort. Vid en eventuell satsning där alla lägger sig innebär det givetvis att den satsande spelaren vinner Badugi-omgången och slipper visa sina kort. Om det blir kortvisning vinner alltså den spelare med den bästa Badugihanden som är den lägsta handen vid bordet. 

Handrankning

Det är just i handrankingen vi finner den andra stora skillnaden i Badugi. Här rankas korten helt annorlunda mot vanlig poker och det gäller att ha koll på händerna för att veta hur man skall spela. Det finns alltid ett mål i Badugi och det är att skapa en lägsta stege i fyra olika färger. Att skapa en fyrkortsbadugihand innebär att alla fyra korten måste vara av olika valör och olika färger. Det innebär också som tidigare nämnt att den bästa handen blir A-2-3-4 i fyra olika färger. Esset räknas alltid som lägsta kort i Badugi och stegar räknas inte alls.

En hand med innehållet A-4-4-5 räknas istället som en trekortshand eftersom den innehåller ett par, det gör att bara ett av korten räknas. Logiskt nog så slår alla fyrkortshänder alla trekortshänder medan alla trekortshänder slår tvåkortshänder och så vidare. Det är just fyrkortshänderna som vid bordet brukar kallas för Badugi.

FAQ

Vilken är den bästa Badugi handen?

Var kan jag spela Badugi?

Hur räknas ess enligt Badugi regler?

Hur många byten får man göra?