1. Sammanfattning av 2 to Seven Triple Draw

Deuce to 7 Triple Draw är en variant av det vanliga spelet Draw. Det finns ett par skillnader där den största är att man spelar om den lägsta handen i spelet. Det är fyra omgångar där det satsas pengar och det är tre omgångar där det byts kort. Det är precis som i många andra spel Dealer Button som avgör vem det är som börja satsa inför varje runda. Spelare kan när som helst dra sig ur omgången genom att kasta sina kort i skräphögen men då går också de satsade pengarna förlorade. I Triple Draw är Ess endast det högsta kortet och två det lägsta. Den allra bästa tänkbara hand du kan ha i detta spel är således 2-3-4-5-7 som inte är i färg. Denna hand kallas vanligtvis ”The wheel”. Den näst bästa handen i Triple Draw blir således 2-3-4-6-7 och även denna inte i färg. I och med att Ess spelas som högsta kort så räknas inte 2-3-4-5-A som en stege. Denna handen är den lägsta hand du kan ha i Triple Draw, som inkluderar ett Ess. Handen kallas ibland för ”The Nut A”. 

Spelet använder sig av samma satsningsstruktur som man avänder sig av i Texas Hold´em. I de två första omgångarna så ligger nivån på den lägsta gränsen för satsning. Om spelet skulle vara ett $1/$2 spel så skulle dom två första rundorna vara begränsade till syn eller höjning i omgångar av $1. I det avslutande två omgångarna så ligger nivån på den övre gränsen, alltså $2. 

Det maximala antalet spelare i Triple Draw är satt till sex spelare. Det kan dock inträffa att korten ibland tar slut under en omgång och då finns det ett par saker man måste tänka på. När korten tar slut så tar dealern alla de tidigare kastade kort och blandar om kortleken och bytet avslutas. Kortleken innehåller nu alla kastade kort från tidigare omgångar samt dom kort från spelare som redan hunnit byta sin kort i denna omgång. Skulle det vara så att korten tar slut mitt under ett byte till en specifik spelare så skall denne spelares kastade kort inte blandas med i leken så han riskerar att få tillbaka sina kastade kort igen. 

2. Mörkar 

Deuce to 7 Tripe Draw spelas ofta med mörkar istället för Ante som man vanligtvis använder sig av i vanlig DrawPoker. Spelaren direkt till vänster om knappen startar varje omgång med att satsa den lilla mörken och spelaren direkt till vänster om honom satsar den höga mörken. Om man väljer att spela med ante innebär detta att alla spelare som ska vara med i handen lägger in en förutbestämd summa i potten. Detta används sen för att sätta fart på spelet. 

3. Första satsningsrundan

Deuce to 7 Triple Draw inleds Alla deltagare får fem stycken privata kort. Spelaren till vänster om given börjar handlingen. Eftersom Deuce to 7 Triple Draw oftast spelas med mörkar så kan man inte passa som man kan i vanlig drawpoker.

First Round
Bildförklaring punkt 3:
Spelare 1 har blivit tilldelad Jh (Jack Hearts), Jd (Jack Dimonds), Ah (Ace Hearts), 4h (Four Hearts) samt 5h (Five Hearts). Korten har gjorts genomskinliga för att vi enklare skall kunna följa med i exemplet. Spelare 1 har alltså ett par i Knektar men också en risk för att få Färg. Spelare två har fått fem stycken, fortfarande för oss,dolda kort. Spelarna väljer nu om de fortfarande e beredda att betala till potten för att få vara med. 

4. Kortbyte 1 

När alla är klara med satsningen i den första rundan så kan spelarna byta valfritt antal kort. Spelare närmast till vänster om given börjar med bytet och kan då välja att byta ut hur många kort han vill. Man kan också välja att inte byta ut några kort (om man till exempel har the Wheel eller vill bluffa).

First Change
Bildförklaring punkt 4:
Spelare 1 väljer att inte riskera att få triss. Han slänger då sina icke passande kort som i detta fallet är Jd och Jh. Han riskerar nu att kunna få färg men eftersom man i Deuce to 7 Triple Draw har tre byten är risken ännu relativt liten. Spelare två väljer att kasta två stycken, för oss, dolda kort. 

5. Andra satsningsrundan

Efter det att alla har slängt ett antal kort delas motsvarande antal återigen ut. Slänger Spelare 1 två kort så skall han få två kort innan nästa spelare får sina, dvs. det delas inte ut som en valig giv innan en runda börjar. En likadan satsningsrunda som den första tar efter detta vid.

Second Round
Bildförklaring punkt 5:
Spelare 1 har blivit tilldelad As och 8d. Han undviker färgen men träffar ett par i Ess.Vi ser Spelare 1´s båda Knektar bland de brända korten och dessa kan alltså inte längre användas. Spelare 2 har fått sina två brända kort ersatta av två nya. Åter igen satsas pengar om man anser sig ha bra kort. 

6. Kortbyte 2 

När alla är klara med satsningen i den andra rundan så kan spelarna åter igen välja att byta valfritt antal kort. Spelare närmast till vänster om given börjar med bytet och kan då välja att byta ut hur många kort han vill. Man kan också välja att inte byta ut några kort.

Second Change
Bildförklaring punkt 6:
Spelare 1 väljer att tillsynes satsa på the Nut A Han kastar givetvis Ah för att inte riskera att få sin färg och behåller As. 8d kastas också bland de brända korten. Spelare två väljer att åter igen kasta två stycken, för oss, dolda kort. 

7. Tredje satsningsrundan 

Efter det att alla åter igenhar slängt ett antal kort delas motsvarande antal ut. Spelare 1 får två kort och Spelare 2 får också han två stycken kort. En likadan satsningsrunda som den andra tar efter detta vid.

Third Round
Bildförklaring punkt 7:
Spelare 1 har tur och blir tilldelad Js och 2s. Han är alltså nu bara ett kort ifrån the Nut A. Spelare 2 får två kort som fortfarande är dolda för oss. 

8. Kortbyte 3 

När alla är klara med satsningen i den tredje rundan så kan spelarna byta valfritt antal kort en sista gång. Spelare närmast till vänster om given fortsätter att börja bytet.

Third Change
Bildförklaring punkt 8:
Spelare 1 kastar Jd och Spelare 2 har uppenbarligen nåt större på gång han också då han bara byter ett kort. 

9. Fjärde satsningsrundan 

Nu tar sista rundan av satsningar vid. De sista korten efter tredje bytet delas ut och de fem korten som spelarna nu har på sina respektive händer är de korten som kommer forma den lägsta pokerhanden. Spelarna väljer att satsa en sista gång innan det blir visning av kort.

Fourth Round
Bildförklaring punkt 9:
Spelare 1 träffar sin Nut A och får den bästa handen i spelet som inkluderar ett Ess. Spelare 2 har fem dolda kort som i showdown kommer blottas. 

10. Showdown 

Korten visas nu upp bland de spelare som fortfarande är kvar i omgången och den bästa femkortshanden vinner potten.

Showdown
Bildförklaring punkt 10:
Spelare 1 visar upp sin hand och spelare 2 visar upp sin. Spelare 1 har, som vi sett tidigare, the Nut A. I och med att Ess spelas som högt så blir inte detta en stege. Spelare 2 visar upp sin hand som innehåller ett par i nior. Spelare 1 vinner alltså potten på den lägsta handen vid bordet. 

Spelare 1 slutgiltig hand: As-2s-3d-4h-5h – The Nut A. Ingenting. 

Spelare 2 slutgiltig hand: 9h-9c-Ad-5c-3h – Par i Nior.